SERWIS

 • Spięcie w sieć wewnętrzną wszystkich funkcjonujących komputerów.
 • Montaż i uruchomienie szaf krosowniczych.
 • Konfiguracja routerów, serwerów i komputerów pracujących w sieci.
 • Wykonanie specjalizowanej instalacji elektrycznej.
 • Montaż korytek i gniazdek wraz z potrzebnymi przewiertami wykonywanymi ściśle z zaleceniami klienta.
 • Ceny usług według kosztorysu.

BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

 • Zakres prac ustalany indywidualnie.
 • Ceny usług według kosztorysu.

OBSŁUGA TECHNICZNA FIRM

 • Pełny nadzór techniczny w zakresie posiadanego przez firmy sprzętu komputerowego i peryferyjnego.
 • Doradztwo informatyczne.
 • Kontrola poprawności funkcjonowania oprogramowania systemowego oraz sieci internetowej.
 • Przeglądy, naprawy, modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego.
 • Ceny negocjowane Indywidualnie.
 • Możliwość zakupienia obsługi technicznej wraz z abonamentem Internetowym.

MONTAŻ MONITORINGU WRAZ Z ŁĄCZEM INTERNETOWYM

Montaż instalacji do kamer oraz rejestratorów oraz montaż samych urządzeń.

 • Ceny zależne od wybranych przez Klienta urządzeń.
 • Dodatkowo łącze internetowe o wybranej przepustowości.