BLOKADA RODZICIELSKA

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie jest sprawą kluczową dla każdego rodzica.

Zapraszamy do skorzystania z bardzo prostej blokady Internetu.

Blokada rodzicielska


1. Żeby uruchomić Blokadę Rodzicielską wystarczy zalogować się na swoje konto w Panelu Obsługi Klienta – IBOK. Następnie z głównego menu wybieramy nową opcję: Blokada Rodzicielska i potwierdzamy jej włączenie (zaznaczamy włącz blokadę i klikamy OK). Od tej pory dostęp do Internetu zostaje całkowicie zablokowany. Próba wyświetlenia jakiejkolwiek strony kończy się przekierowaniem do strony z komunikatem o aktywnej blokadzie. Możliwe jest jedynie wejście na stronę naszej firmy i IBOK.

2. Aby wyłączyć blokadę, ponownie logujemy się na IBOK (można to zrobić zarówno z własnego komputera, jak również dowolnego innego – przykładowo w pracy), ponownie wybieramy z menu Blokada Rodzicielska, potwierdzamy jej wyłączenie (Wyłącz blokadę – opcja wybrana domyślnie, gdy blokada jest aktywna). Po kilku sekundach dostęp do Internetu zostanie przywrócony.